Mentor leta 2020 - maj 2021

Tako kot lani je tudi 12. podelitev nagrade Mentor leta potekala prek spleta. Mentor leta 2020 je postal prof. dr. Emil Erjavec z Biotehniške fakultete UL, preostali štirje finalisti pa so bili: 

  • prof. dr. Igor Škrjanc (Fakulteta za elektrotehniko UL),
  • dr. Barbara Gerič Stare (Kmetijski inštitut Slovenije),
  • prof. dr. Peter Klepec (Filozofski inštitut ZRC SAZU),
  • prof. dr. Ana Bojinović Fenko (Fakulteta za družbene vede UL).

Podelitev je potekala v tradicionalnim sodelovanjem z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in pod sponzorstvom podjetja InstaText (https://instatext.io/). Predstavitev spletnega urejevalnika angleških besedil InstaText si lahko ogledate na: https://static.instatext.io/documents/instatext-scholar.pdf.