Možnosti financiranja doktorskega študija izkušnje doktorskih študentov - junij 2018

V torek, 19. 6. 2018, s pričetkom ob 17.30 je v Zeleni čitalnici v Študentskem kampusu potekal dogodek Možnosti financiranja doktorskega študija in izkušnje doktorskih študentov, ki smo ga soorganirali z organizacijo ŠOU.

Namen dogodka je bil vsem bodočim doktorskim študentom ponuditi informacije, ki so potrebne za uspešen in kvaliteten začetek doktorskega študija. Dogodek je povezovala Urška Slapšak, doktorska študentka doktorskega študijskega programa Kemijske znanosti in predstavnica društva Mlada akademija.

Urška Slapšak je uvodoma pozdravila vse prisotne in predstavila društvo Mlada akademija, nato je besedo predala predstavnicama Doktorske šole Univerze v Ljubljani, Tjaši Podpečan in Jasmini Balant. Tjaša in Jasmina sta podrobno predstavili Doktorsko šolo, mehanizme financiranja doktorskega študija v Sloveniji in na Univerzi v Ljubljani in program Mladi raziskovalci, ki ga izvaja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Sloveniji. Opisali sta doktorske študijske programe, ki jih združuje Doktorska šola, izpostavili roke za prijavo in opozorile na razlike med njimi.

V drugem delu so trije doktorski študenti na okrogli mizi Izkušnje doktorskih študentov financiranih iz različnih virov delili svoje izkušnje in skušali predstaviti na kaj vse bi bili danes, ko že imajo izkušnjo z doktorskim študijem, želeli, pozorni že pred samim vpisom. Na okrogli mizi so sodelovali:

  • Majda Pavlin je absolventka na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan, Institut ‘Jozef Stefan’, smer Ekotehnologija. Financirana je preko programa Mladi raziskovalec.
  • Krištof Bozovičar je vpisan na Doktorski študijski program Biomedicina, smer Farmacija, Fakulteta za farmacijo. Financiran je preko Uredbe MIZŠ Sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016.
  • Kristjan Krebelj je absolvent na Doktorskem študijskem programu Strojništvo, smer Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti. Zaposlen je kot asistent na Fakulteti za strojništvo.

Vsi prisotni so se na kratko predstavili in povedali, na katerem raziskovanem področju delajo in kaj to od njih zahteva, saj doktorski študij ni samo študij, ampak tudi zaposlitev za polni delovni čas. Opisali so pozitivne in negativne lastnosti posameznega vira financiranja preko osebne izkušnje, izpostavili pomanjkljivosti in podali predloge za izboljšave. Hkrati so navzočim predstavili življenje, vsakdan in skrbi doktorskega študenta. Izpostavili so osebni razvoj v samostojnega in kompetentnega raziskovalca ter vpliv delovnega okolja in mentorja. Okrogla miza je potekla kot odprta debata, v katero so se kadarkoli z vprašanji vključiti tudi poslušalci. Okrogle mize se je udeležilo 80 študentov, ki se zanimajo za vpis na doktorski študij.