V začetku leta smo objavili novico, da iščemo novo vodstvo in do razpisa redne skupščine društva smo prejeli šest kandidatur za funkcije v upravnem odboru in tri kandidature za funkcije v nadzorni komisiji. Kandidati so predstavljeni spodaj. Vabljeni, da se udeležite volitev, ki bodo potekale v okviru skupščine, v torek, 10. decembra.

Kandidati za člane upravnega odbora:

Tea RomihKandidatka za predsednico društva je dr. Tea Romih, članica UO od leta 2017. Pomagala je postaviti spletno stran Mlade akademije in bila predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2017. Kot članica Mlade akademije je bila gostja več okroglih miz in radijskih intervjujev ter moderatorka na dogodkih v organizaciji društva, kot so Izkušnje s prijavljanjem projektov Marie Curie, Odprta znanost 2018 in Crowdfunding za znanstvenike s Špelo Gorički. Slovenski znanosti redno nastavlja kritično ogledalo na portalih Kvarkadabra in Metina lista, še posebej v zvezi s položajem raziskovalcev na začetku kariere. Leta 2016 je kot štipendistka Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija doktorirala iz nanotoksikologije na Fakulteti za elektrotehniko UL. Po triletnem delu izven akademske sfere se je leta 2019 vrnila v znanost kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu.
 
Matic LozinšekKandidat za podpredsednika društva je dr. Matic Lozinšek, član UO od leta 2017. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil dr. Jerneja Zupanca kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na FKKT UL in IJS, kjer je leta 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji.
 
Marko DrobnjakKandidat za koordinatorja za stike z javnostmi je Marko Drobnjak, ki prvič kandidira za UO Mlade akademije. Zanima ga predvsem znanstvena politika, saj je uspešna in ustrezno financirana znanost gonilna sila družbenega razvoja, kjer kot celota pomembno vlogo igrajo vse znanstvene discipline. Od leta 2018 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge govora ter na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi z analiziranjem medijskega poročanja v navezavi na kriminaliteto. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke pristope računalniškega jezikoslovja in računalniške kriminologije, ASEF Fellowship pa mu je omogočil raziskovalno izpopolnjevanje v ZDA.
 
Danila RijavecKandidatka za koordinatorko za organizacijo dogodkov je Danila Rijavec, ki prvič kandidira za UO Mlade akademije. Od leta 2018 je doktorska študentka na Fakulteti za upravo Ljubljanske univerze, kjer preučuje upravno znanost skozi prizmo kriznega menedžmenta. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na majhne države in njihove omejitve pri vzdrževanju primerljivega odziva na sodobne zunanje šoke z večjimi državami. Aktivna je v širši mednarodni raziskovalni sferi, predvsem preko Jean Monnet mreže, kamor je vključena kot mlada raziskovalka.
 
Matja ZalarKandidatka za koordinatorko za mednarodno sodelovanje je Matja Zalar, članica Mlade akademije od leta 2016. Zanima jo znanstvena politika, predvsem kroženje znanja med tujino in Slovenijo, prenos dobrih delovnih praks iz tujine v domovino ter (re)integracija znanstvenikov v slovensko raziskovalno sfero. Matja je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Manchestru, kjer jo čaka zagovor doktorata iz biotehnologije v okviru mednarodnega Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks projekta PIPPI (Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in formulation). Zdaj kot raziskovalka deluje na Beatson inštitutu za raziskave raka na Škotskem.
 
Marion van MiddenKandidatka za koordinatorko za problematiko doktorskega študija je Marion van Midden, ki prvič kandidira za UO Mlade akademije. Od leta 2016 je kot mlada raziskovalka zaposlena na Odseku za fiziko trdne snovi Instituta Jožef Stefan, pred tem pa je študirala fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. V času študija je bila aktivna članica študentskega sveta fakultete, ki mu je v študijskem letu 2014/15 tudi predsedovala. Bila je tudi članica Študentskega sveta UL ter v letu 2016 študentska predstavnica v Komisiji za magistrski študij. Študentska politika ji tako ni tuja, zdaj pa bi se rada posvetila še znanstveni politiki in problematiki doktorskih študentov. Poleg raziskovalnega dela vodi vaje na fakulteti ter sodeluje pri organizaciji dogodkov za dijake, ki jih zanima fizika ali matematika.
 
Kandidatke za članice nadzorne komisije:

Majda PavlinDr. Majda Pavlin je članica nadzornega sveta Mlade akademije od leta 2017. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2018. Kot mlada raziskovalka je bila zaposlena na Odseku za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Problematika doktorskih študentov ji je blizu, saj je tekom doktorskega izobraževanja dve leti predsedovala Študentskemu svetu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Doktorirala je leta 2018 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija, sedaj pa je zaposlena kot raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo. Poleg materinske vloge, ki ji trenutno posveča največ prostega časa, je aktivna tudi pri zavodu Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti v splošni javnosti.
 
Urška SlapšakDr. Urška Slapšak je predsednica UO od leta 2015. Kot predsednica je uspešno vodila postopek preimenovanja Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) v Mlado akademijo ter pridobivanje statusa društva v javnem interesu. Pod njenim vodstvom je društvo izvedlo sedem pogovornih večerov mladih v znanosti, štiri izbore za nagrado Mentor leta, tri dogodke v okviru Meseca znanosti ter številne druge aktivnosti, okrogle mize, intervjuje in medijske izjave. Urška je bila mlada raziskovalka na Nacionalnem centru za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, ki spada pod okrilje Kemijskega inštituta. Leta 2019 je doktorirala iz kemijskih znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, sedaj pa načrtuje karierni prehod v industrijo.
 
Ana SlavecDr. Ana Slavec je bila članica UO v mandatih 2015–2017 in 2017–2019. V tej vlogi je upravljala spletno stran društva, profile na socialnih omrežjih in poštni seznam ter sodelovala pri organizaciji dogodkov. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2015. Leta 2018 je bila v združenju Eurodoc izvoljena za koordinatorico delovne skupine za odprto znanost, kjer je leta 2019 opravila tudi izobraževanje za ambasadorje odprte znanosti. V letih 2018 in 2019 v okviru Meseca znanosti organizirala dogodek Odprta znanost. Ana je tudi sovoditeljica Meta PHoDcasta na Metini listi in sourednica bloga Udomačena statistika. Bila je mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede UL, kjer je leta 2016 doktorirala iz statistike, od leta 2017 pa je svetovalka za statistiko na centru odličnosti InnoRenew CoE v Izoli.