Po dolgem času se vam člani Upravnega odbora Društva oglašamo malo bolj osebno. Na skupščini, julija 2016, je 33 prisotnih članov sprejelo odločitev, da spremenimo ime društva v Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere – Mlada akademija. Skrajšano novo ime društva se glasi: Društvo Mlada akademija.

Za preimenovanje smo se odločili, ker smo zaznali priložnost, da v delovanje društva bolj aktivno vključimo ne samo mlade raziskovalce, temveč vse doktorske študente in mlade doktorje znanosti, ki delujejo v raziskavah in razvoju.

Menimo, da bo sprememba imena prinesla večjo povezanost in izmenjavo izkušenj med doktorskimi študenti in raziskovalci na začetku kariere, kar bo med drugim vodilo tudi k lažjemu zastopanju naših skupnih interesov v interakcijah z ostalimi deležniki.

Poleg imena smo sprejeli še nekaj sprememb statuta, med katerimi so pomembnejše:

  1. Članstvo v Društvu je brezplačno
  2. Upravni odbor Društva sestavljajo po trije doktorski študenti in trije raziskovalci na začetku kariere (z doktorati),
  3. Redni člani Društva so lahko doktorski študenti in raziskovalci na začetku kariere, do 12 let po doktoratu, oziroma mlajši od 40 let.

Trenutno si na MIZŠ prizadevamo, da bi postali Društvo v javnem interesu in za svoje delovanje pridobili redno financiranje.

V vsa naša prizadevanja si želimo vključiti zainteresirane in samoiniciativne člane. Če vas zanima sodelovanje pri organizaciji dogodkov, ali pri zastopanju interesov Društva v pogajanjih z ostalimi interesnimi združenji (na MIZŠ in ARRS …), nam pišite! Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo.

UO Društva Mlada akademija