Podelitev nagrade Mentor leta je do nadaljnjega prestavljena. Več lahko preberete tukaj. / The Mentor of the Year Award Ceremony is postponed until further notice. You can read more about this here.

V društvu letos že 11. leto zapored organiziramo podelitev nagrade Mentor leta, ki je namenjena najboljšim mentoricam in mentorjem doktorskih študentov. Na klic za vloge se je odzvalo 79 predlagateljev, od katerih je bilo veljavnih 78 nominacij. Predlaganih je bilo 59 različnih mentorjev in mentoric. Vsem nominirancem, ki so navedeni na spodnjem seznamu, iskreno čestitamo!

Hkrati vas vabimo na svečano podelitev, na kateri bomo nagradili zmagovalca oz. zmagovalko ter štiri druge finaliste oz. finalistke. Prireditev bo potekala v četrtek, 26. marca 2020, od 19. ure naprej na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (Večna pot 113, 1000 Ljubljana). Prosimo, da se zaradi lažje organizacije svojo udeležbo potrdite prek obrazca Eventbrite.

V okviru prireditve bo potekala tudi okrogla miza “Dober odnos mentor – študent je ključ do uspeha: kaj, če temu ni tako?”, na kateri se bo Renata Dacinger, novinarka RTV Slovenija, ki bo tudi povezovala prireditev, pogovorila z zmagovalko ali zmagovalcem ter petimi drugimi gosti:

 • Matejka Ahčin, kontaktna oseba ARRS za področje mladih raziskovalcev,
 • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru,
 • prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem,
 • prof. dr. Boris Žemva, prodekan za študijske zadeve Mednarodne podiplomske šole IJS in Mentor leta 2012,
 • ter Mentor(ica) leta 2019.

Prireditev bo spremljal tudi glasbeni program, od 20.30 ure dalje pa bo sledila pogostitev v avli fakultete.

Soorganizator in pokrovitelj dogodka je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Poleg ARRS se za podporo pri organizaciji zahvaljujemo Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

ARRS logo
FKKT UL logo

 

Seznam nominirancev za Mentorja oz. mentorico leta 2019 (po abecednem vrstnem redu institucije):

 • dr. Kristina Sepčić (Biotehniška fakulteta, UL)
 • dr. Alenka Slavec Gomezel (Ekonomska fakulteta, UL)
 • dr. Gregor Pfajfar (Ekonomska fakulteta, UL)
 • dr. Maks Tajnikar (Ekonomska fakulteta, UL)
 • dr. Mojca Marc (Ekonomska fakulteta, UL)
 • dr. Marko Hölbl (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM)
 • dr. Muhamed Turkanović (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM)
 • dr. Boštjan Batagelj (Fakulteta za elektrotehniko, UL)
 • dr. Vitomir Štruc (Fakulteta za elektrotehniko, UL)
 • dr. Robert Roškar (Fakulteta za farmacijo, UL)
 • dr. Tihomir Tomašić (Fakulteta za farmacijo, UL)
 • dr. Andreja Žgajnar Gotvajn (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Brigita Lenarčič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Helena Prosen (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Iztok Turel (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Janez Košmrlj (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Marija Bešter Rogač (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Martin Gazvoda (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Zdravko Kravanja (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UM)
 • dr. Žiga Čepar (Fakulteta za management, UP)
 • dr. Mirko Markič (Fakulteta za management, UP, in Fakulteta za organizacijske študije v Novem Mestu)
 • dr. Tomaž Prosen (Fakulteta za matematiko in fiziko, UL)
 • dr. Russ Woodroofe (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP)
 • dr. Marija Ovsenik (Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Alma Mater Europaea)
 • dr. Annmarie Gorenc Zoran (Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu)
 • dr. Boris Bukovec (Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu)
 • dr. Nevenka Maher (Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto ter Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled)
 • dr. Erik Štrumbelj (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL)
 • dr. Matej Kristan (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL)
 • dr. Peter Peer (Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL)
 • dr. Darja Zaviršek (Fakulteta za socialno delo, UL)
 • dr. Vesna Leskošek (Fakulteta za socialno delo, UL)
 • dr. Miha Boltežar (Fakulteta za strojništvo, UL)
 • dr. Borut Buchmeister (Fakulteta za strojništvo, UM)
 • dr. Janez Mekinc (Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica, UP)
 • dr. Matevž Tomšič (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu)
 • dr. Borut Rončević (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu)
 • dr. Maja Klun (Fakulteta za upravo, UL)
 • dr. Bojan Dobovšek (Fakulteta za varnostne vede, UM)
 • dr. Uroš Stepišnik (Filozofska fakulteta, UL)
 • dr. Stojan Stavber (Institut “Jožef Stefan”)
 • dr. Uroš Tkalec (Institut za biofiziko, Medicinska fakulteta, UL; Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM; Inštitut “Jožef Stefan”)
 • dr. Štefko Miklavič (Inštitut Andrej Marušič, UP; FAMNIT, UP)
 • dr. Vita Dolžan (Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, UL)
 • dr. Blaž Likozar (Kemijski inštitut)
 • dr. Janez Plavec (Kemijski inštitut in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL)
 • dr. Martin Škrlep (Kmetijski inštitut Slovenije)
 • dr. Tina Vukasović (Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje; FAMNIT, UP)
 • dr. Milivoj Vulić (Naravoslovnotehniška fakulteta, UL)
 • dr. Saša A. Glažar (Pedagoška fakulteta, UL)
 • dr. Jurij Selan (Pedagoška fakulteta, UL)
 • dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (Pedagoška fakulteta, UP)
 • dr. Andreja Istenič Starčič (Pedagoška fakulteta, UP, in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL)
 • dr. Vojko Strahovnik (Teološka fakulteta, UL, in Nova univerza Fakulteta za državne in evropske študije)
 • dr. Bogdan Dolenc (Teološka fakulteta, UL)
 • dr. Miha Antonič (UKC Maribor)
 • dr. Bojana Filej (Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu)
 • dr. Nadja Furlan Štante (Znanstveno-raziskovalno središče Koper)
 • dr. Aleksej Kalc (ZRC SAZU in Fakulteta za humanistične študije, UP)

>> Analiza nominirancev – grafi [PDF]