DMRS & Mlada akademija

Društvo Mlada akademija je nastalo leta 2016 z združitvijo Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) in tedanje Mlade akademije, združenja mladih v visokem šolstvu in znanosti.

The Young Academy of Slovenia was created in 2016 with a merger of the Slovenian Society of Young Researchers (Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, DMRS) and the original Young Academy of Slovenia, the Association of Youth in Higher Education and Science.

Kaj počnemo? / What do we do?

Organiziramo izobraževalne in družabne dogodke za naše člane ter zastopamo interese raziskovalcev na začetku kariere v visokem šolstvu in znanosti prek dialoga s slovenskimi institucijami ter udejstvovanja v združenju Eurodoc.

We organise educational and social events for our members and advocate for the interests of early-career researchers in higher education and science through a dialogue with Slovenian institutions and by active participation in Eurodoc.

Članstvo / Membership

Članstvo v Mladi akademiji je odprto za vse doktorske kandidate in raziskovalce na začetku kariere (do 12 let po doktoratu), ki delujejo v Sloveniji ali so slovenski državljani. Zaposlitev v raziskovalni organizaciji ni obvezna.

Membership in the Young Academy of Slovenia is open to all doctoral candidates and early-career researchers (up to 12 years post-PhD) who are active in Slovenia or are Slovenian citizens. Employment in a research organisation is not mandatory.

Novice / News

Redna skupščina društva 2022 (hibridno)

V ponedeljek, 5. 12. 2022, bo od 18:00 do predvidoma 20:00 (po CET) potekala redna skupščina društva v hibridni obliki. Fizični del bo potekal v sejni sobi Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (Trg republike 3), spletni del pa prek platforme Zoom. Na skupščini bomo izvedli izredne volitve za člane upravnega odbora in nadzornega sveta, ki so odstopili sredi mandata. Glasovali bomo tudi o spremembah statuta. Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do ponedeljka, 28. 11. 2022, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si.

več...

Mlada akademija se je pridružila koaliciji CoARA

Science Europe je julija letos v sodelovanju z European University Association in dr. Karen Stroobants ter ob podpori Evropske komisije pripravila dogovor o reformi vrednotenja raziskovalne dejavnosti. Na podlagi tega dokumenta je nastala koalicija CoARA, v katero se lahko vključijo različne raziskovalne organizacije, vključno z univerzami, infrastrukturnimi organizacijami, knjižnicami, raziskovalnimi združenji, agencijami za financiranje raziskovalne dejavnosti ter relevantnimi nevladnimi organizacijami. V Mladi akademiji smo se koaliciji CoARA pridružili oktobra. Sklic ustanovitvene skupščine je predviden za 1. 12. 2022.

več...

Mlada akademija podpira manifest ISE o raziskovalkah in raziskovalcih na začetku kariere

Initiative for Science in Europe (ISE) je junija letos oblikovala manifest za raziskovalke in raziskovalce na začetku kariere, ki prepoznava neugodne delovne razmere na zgodnjih stopnjah raziskovalne kariere in poziva k vzdržnemu financiranju, spremembi vrednotenja raziskovalne dejavnosti, izboljšanju akademske kulture ter izboljšanju prehodnosti iz akademske sfere v druge sektorje, kot so industrija, javni sektor in nevladne organizacije. Podpisali smo ga tudi v Mladi akademiji.

več...

Dogodki / Events