DMRS & Mlada akademija

Društvo Mlada akademija je nastalo leta 2016 z združitvijo Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) in tedanje Mlade akademije, združenja mladih v visokem šolstvu in znanosti.

The Young Academy of Slovenia was created in 2016 with a merger of the Slovenian Society of Young Researchers (Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, DMRS) and the original Young Academy of Slovenia, the Association of Youth in Higher Education and Science.

Kaj počnemo? / What do we do?

Organiziramo izobraževalne in družabne dogodke za naše člane ter zastopamo interese raziskovalcev na začetku kariere v visokem šolstvu in znanosti prek dialoga s slovenskimi institucijami ter udejstvovanja v združenju Eurodoc.

We organise educational and social events for our members and advocate for the interests of early-career researchers in higher education and science through a dialogue with Slovenian institutions and by active participation in Eurodoc.

Članstvo / Membership

Članstvo v Mladi akademiji je odprto za vse doktorske kandidate in raziskovalce na začetku kariere (do 12 let po doktoratu), ki delujejo v Sloveniji ali so slovenski državljani. Zaposlitev v raziskovalni organizaciji ni obvezna.

Membership in the Young Academy of Slovenia is open to all doctoral candidates and early-career researchers (up to 12 years post-PhD) who are active in Slovenia or are Slovenian citizens. Employment in a research organisation is not mandatory.

Novice / News

Mlada akademija na 1. seji Slovenske skupnosti odprte znanosti

5. aprila 2023 je na Ministrvu za visoko šolstvo, znanost in invoacije potekala prva seja Sveta Slovenske skupnosti odprte znanosti, kjer so se člani seznanili z razvojem in načrti na področju odprte znanosti na nacionalnem in evropskem področju ter razpravljali o organiziranosti in upravljanju skupnosti, kar napoveduje dobro in uspešno popotnico za razvoj odprte znanosti v Sloveniji. Seje se je v imenu Mlade akademije udeležila Maja Dolinar.

več...

Ana Slavec za Eurodoc predavala o spletnih vprašalnikih

Avgusta 2022 je naše krovno združenje Eurodoc pričelo s serijo spletnih seminarjev, ki bodo zainteresiranim osebam med odmorom za kosilo ponudili vpogled v raziskovalno kulturo in politiko v Evropi. Seminarji potekajo enkrat na mesec po 45 minut in so odprti za vse raziskovalke in raziskovalce na začetku kariere, ne glede na članstvo v Eurodocu ali nacionalnih združenjih. 6. aprila 2023 je dr. Ana Slavec v okviru te serije pripravila predavanje o spletnih vprašalnikih.

več...

Majda Pavlin postala članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti

Dr. Majda Pavlin je bila na predlog Mlade akademije izvoljena za članico Komisije za enake možnosti na področju znanosti v mandatnem obdobju 2023–2026. Komisija ministrstvu pomaga pri zbiranju in analizi podatkov za učinkovito oblikovanje politik s področja enakih možnosti v znanosti. Med njenimi najpomembnejšimi dejavnostmi je tudi organizacija spomladanskega in jesenskega posveta o možnih vzrokih in ovirah za večjo vlogo žensk v znanosti, širši problematiki enakih možnosti in o potrebnih strukturnih spremembah za zagotovitev enakih možnosti na področju znanosti.

več...

Dogodki / Events