Mentor leta 2019 - september 2020

Zaradi omejitev med epidemijo koronavirusa je 11. podelitev nagrade Mentor leta potekala prek spleta. Mentorica leta 2019 je postala prof. dr. Kristina Sepčić (BF UL), preostali štirje finalisti pa so bili prof. dr. Andreja Istenič Starčič (PeF UP), prof. dr. Matej Kristan (FRI UL), prof. dr. Tomaž Prosen (FMF UL) in prof. dr. Robert Roškar (FFA UL).

V okviru spletne prireditve je potekala tudi okrogla miza “Dober odnos mentor – študent je ključ do uspeha: kaj, če temu ni tako?”, ki jo je povezovala Renata Dacinger. Pogovor je potekal z zmagovalko in petimi drugimi gosti:

  • Matejka Ahčin, kontaktna oseba ARRS za področje mladih raziskovalcev,
  • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani,
  • prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru,
  • prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univeze na Primorskem,
  • prof. dr. Boris Žemva, nekdanji prodekan za študijske zadeve Mednarodne podiplomske šole IJS in Mentor leta 2012.

>> Povzetek dogodka
>> Utemeljitve izbora